Hafvde Ki¦rlighed l¦nkelagt
Dend ut¦mmede
Mackt? Han glemmer det han legger dèd
Ingen Minder stiiger fra
Graven brat
Ingen Anger gliider giennem
Si¦lens Nat
Med Ydmyghedens
Taarer smigrede hun
Dend Guddom som hun hadete medens hun frycktede
Hendes V¦sen, lig et
Lam Gik ham ey forbi
For hun hafde rèrt ved ham ˜fved sin
Magi Uagtet disse
Si¦le tvende
Een hafvde at ende
Nye Smerte klinger frem aff gammel
Klage Tragoedie aff uaffbrudne
Dage Ukuelig, dend
Tèrst Hinsidigt, det
Begi¦r Nu drev han yr &map gal
I sorthi¦rtet
Kval Vintrens kulde
Snart tilfulde - oc hans
L¦ngsel Mod een
Vinternat
Ulven vandrer eene
Had Love fetter'd this force of free?
What he leaves dead, he forgets
No memories arise from the grave,
No anger glides through the night of
Soules With humble tears she flatter'd
The Divinitie shes hated and fear'd
Her lamb-like nature
Left him not untouch'd
By Magick she was bound
To the Beast within him
These Soules twain
Enforced one's end
Payne anew from woe of olde
A Tragedie of endless dayes
Insatiable, the thirst
Inconceivable, the lust
Wild & mad he hunts
In anguish black at heart
The winter's colde
Soone fulfill'd -
And his yearning
Towards a winter's night
Wandering alone,
The Wolf